15.03.2022

Amelior zet een opleiding in de kijker: Communiceren met impact

  • We werken met concrete vragen en situaties van de deelnemers. Op basis hiervan worden tips aangereikt waardoor de zelfzekerheid en persoonlijke impact worden vergroot. 
  • Na elke trainingsdag krijg je een concrete opdracht gebaseerd op de persoonlijke leerbehoeften. De spreiding in tijd van de lesdagen laat de deelnemers toe het geleerde in hun praktijk om te zetten en feedback te krijgen.
  • Je krijgt een duidelijk beeld van je persoonlijke sterktes en aandachtspunten in communiceren met impact.
  • Op het einde van deze driedaagse training heb je een rijk palet aan handvaten en tips m.b.t. diverse gespreksstructuren.

Deze training komt in aanmerking voor de erkenning tot MER-coördinator.

Meer info of inschrijven kan via: https://www.amelior.be/nl/opleidingen/communiceren-met-impact